top of page

Möt oss i Almedalen


Styrelsen i Språkföretagen

Tolkavgifter i vården - ett hot mot patientsäkerheten?

Tidöpartierna har lagt förslag om att införa tolkavgifter i sjukvården. Syftet är att markera svenska språkets ställning. Vi i språkbranschen ställer oss frågan vilka konsekvenser det får för patienterna och för sjukvården som ska hantera språksvårigheterna?

 

Paneldebatt i Opinionstältet, Almedalen 26 juni

Införandet av tolkavgifter i sjukvården motiveras med att svenska språket ska vara nyckeln in i det svenska samhället. Genom gratis tolktjänster undermineras möjligheten till integration, menar förespråkarna. För sjukvården blir tolkavgifterna dock problematiska. Avgiftskravet försvårar kommunikationen mellan vårdgivare och patient, vilket i sin tur ger upphov till medicinska risker. Region Blekinge har redan beslutat att införa tolkavgifter, men det har mött stark kritik och är föremål för juridisk prövning.

 

Språkföretagen bjuder nu in till ett seminarium om tolkavgifterna, i Almedalen, med företrädare för tolkbranschen, sjukvården, politiker och andra berörda.

 

Välkomna till en spännande diskussion i Opinionstältet!

 

Arrangör: Almega Språkföretagen

Dag: 26/6 2024 13:00 - 13:45

Språk: Svenska

Plats:          Almedalen, Opinionstältet, Strandvägen, H521

4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page