top of page
Bli medlem i Språkföretagen
Samverka m.png

Vilka kan bli medlemmar?

 

Alla företag med arbetsgivaransvar inom språkbranschen kan bli medlem. Dessutom kan även organisationer som agerar inom språkbranschen bli medlemmar samt andra företag i närliggande områden (som t ex teknikföretag). Innan medlemskapet träder i kraft skall styrelsen i Språkföretagen godkänna medlemskapet, men det är ofta bara en ren formsak. 

 

 

 

 

Ditt företag kan bli medlem på tre olika sätt. 

Samverka m_edited.png

1.

Medlem i Språkföretagen med serviceavtal i Almega. I denna medlemsform betalar du avgift till Språkföretagen som baseras på ert företags omsättning. Utöver detta behöver ni även ett serviceavtal med Almega som baseras på hur många anställda ditt företag har. Förutom de förmåner och information som ni får via Språkföretagen erhåller du även juridisk rådgivning och full arbetsgivarservice från Almega. 

2.

Medlem i Språkföretagen med fullt medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv. I denna medlemsform utgår kostnad till Språkföretagen på samma sätt som beskrivits ovan. Utöver detta ingår fullt medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv. Dessa avgifter är olika beroende på antal anställda och lönesumma. I lönesumman inräknas ej ersättning till frilansande tolkar eller översättare. Detta medlemskap är att föredra om ni redan har kollektivavtal eller har för avsikt att teckna kollektivavtal. Har ni redan avtal med Almega och Svenskt Näringsliv utgår inte någon ytterligare kostnad. Förutom de förmåner och information som ni får via Språkföretagen erhåller du även full arbetsgivarservice samt medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv. 

3.

Associerad medlem i Språkföretagen. Alla typer av företag med anknytning till språkbranschen kan bli en associerad medlem i Språkföretagen. För medlemmen finns inget omsättningskrav, men däremot måste medlemmen ha ett arbetsgivaransvar. Föreningar eller andra typer av organisationer som agerar inom språkbranschen kan också bli associerad medlem. Närmare om vem som kan beviljas associerat medlemskap bestäms av styrelsen.  

Samverka m_edited.png
Samverka m_edited.png

Ansökan görs på Språkföretagens Intresseanmälan 

Inträdeshandlingar

Stadgar

Etiska regler

Ansökningshandlingarna skickas till info@sprakforetagen.se

bottom of page