top of page
Det goda språkföretaget
Det goda spr.png
Blogg_edited.png

Almega Språkföretagen verkar för att upprätthålla hög standard och hög etik inom språkbranschen. 

Språkföretagen utfärdar därför certifieringen Det goda språkföretaget i syfte att upprätthålla respekten för etablerade kvalitetsstandarder och avtalen mellan arbetsmarknadens parter. 

Språkföretagens styrelse certifierar medlemsföretag som uppfyller något av följande kriterier:

  • Att man är fullvärdig medlem med gällande kollektivavtal och har minst ISO9001-certifiering.

  • Att man är medlem via serviceavtal, har minst ISO9001-certifiering och en av Almega godkänd audit som säkerställer att företagets löner, försäkringar och andra förmåner, lägst motsvarar gällande kollektivavtal.

Associerade medlemmar kan INTE bli certifierade.

Om du vill veta mer om Almega Språkföretagen och Det goda språkföretaget är du välkommen att kontakta oss. 

Anne-Marie Colliander Lind

+46 73 048 90 40
info@språkföretagen.se

Ordförande

Stefan Koskinen

+46 8 762 7045
+46 73 984 8145
stefan.koskinen@almega.se

bottom of page