top of page

Försvarsmaktens Språkdag


Torsdagen den 12 januari arrangerade Försvarsmakten sin konferens Språkdagen. Temat för dagen var Tydlighet.


Elisabeth Cardoso da Silva (Semantix) deltog som representant för Språkföretagen och sammanfattar dagen såhär:

Kraven på tydlighet har aldrig varit större än nu. Sverige står inför ett Nato-medlemskap som ytterligare kommer att öka behovet av vår förmåga att kommunicera, både på svenska och engelska. Nu är det viktigt att vi fortsätter att använda oss av klarspråk och svenska så att vi verkligen har ord för det vill uttrycka.

Hur ser vi till att alla känner sig omfattade och delaktiga?

Och är vi svenskar verkligen så bra på engelska som vi tror?

Försvarsmakten inledde dagen med att berätta om deras 5 T:n som är

Tillväxt (växa och utvecklas)

Tröskeleffekt – göra vårt yttersta

Tillgänglighet – vi ska vara tillgängliga för alla

Tillsammans

Trovärdighet

Efter Försvarsmaktens inledning fick vi lyssna till olika talare kring ämnet tydlighet. Vi var inte bara passiva lyssnare utan bjöds in till aktivt deltagande genom att kommentera och ställa frågor.


Föreläsning nummer 1: Ingrid Olsson, Institutet för språk och folkminnen

Ingrid berättade om varför klarspråk är så viktigt och guidade oss genom framförallt § 11 i Språklagen. Språket som används ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Språket ska vara mottagaranpassat. Om man har klart för sig vem en riktar sig till är det mycket lättare att anpassa sitt skrivande. Så låt mottagaren och syftet styra ditt skrivande och texten.

Ingrid tipsade oss om Språkrådsdagen som är den 27/4. Om man vill läsa mer om detta och om Institutet för språk och folkminnen kan man göra det på iosf.se

Föreläsning nummer 2: Inkluderande språk – Anna Swahn, HR-centrum Försvarsmakten

Anna berättade om Försvarsmaktens arbete med inkluderande kommunikation som är jämlikt och jämställt. Försvarsmakten vill attrahera alla grupper i samhället med sin kommunikation. De vill att Försvarsmakten skall bli mer likt det land som de försvarar. Det är en demokratisk rättighet att förstå vad myndigheten kommunicerar. Kommunikationen skall vara inkluderande och normbrytande. Hon berättade vidare om hur viktigt det är att anpassa all kommunikation efter målgruppen och vikten av att ha en plan med allt man gör och framförallt ha en plan med sin kommunikation – utan plan blir det ingen handling.Hon avslutade föreläsningen om att det är viktigt att hålla i – en förändring görs inte på ett kick utan måste löpa på under en lång tid. Fast man har en bra plan kan den behöva revideras och förnyas.
Föreläsning nummer 3: Översättning i Natotider – /Marie van Dorrestein, Utrikesdepartementet Språktjänst

Marie berättad om Sveriges EU ordförandeskap 2023 och vårt eventuella NATO inträdande och vad det betyder för UD:s språktjänst och språkarbetet på Regeringskansliet. De översätter internt till engelska och svenska men även franska under ordförandeskapet och har de inte interna resurser så avropar de mot Kammarkollegiets Ramavtal. De granskar även texter som skrivs, de arbetar med terminologi, de ger språkrådgivning och ger ut publikationer och skrivanvisningar. De jobbar efter modersmålsprincipen. Just nu är de väldigt upptagna med att Sveriges eventuella anslutning till Nata, de ser redan över olika dokument som är viktiga för kommande inträde. Både redan existerande men även våra svenska dokument som är viktiga för att förklara Sverige och vad vi vill. De har även börjat arbeta med NATO terminologin då den är relativt ny för oss, vi samlar terminologi tillsammans med Finland och Försvarsmakten. Något som är svårt är de olika förkortningarna som man måste hitta rätt översättning för och att de blir förståeliga för mottagaren. Så tydlighet och mottagaranpassning är grunden.

Föreläsning nummer 4: På väg mot domänförlust? Om svenskans användbarhet i det militära fackspråket – Karolina Karlström, Försvarshögskolan

Karolina berättade om Karlberg och Försvarshögskolans språkutbildning och dess historia. Varför de har språkutbildning och om olika begreppsvärldar och att språk inte är det enda sättet som används för kommunikation. Karolina pratade om svenskans användbarhet i det militära fackspråket. Idag används i första hand engelska. Detta har gjort att det för vissa begrepp eller ord finns något vedertaget svenskt begrepp eller ord utan den engelska versionen används istället. Man har dock upptäckt att en i skarpa lägen vill ha och övergår till sitt modersmål för att inga missförstånd ska uppstå

Och till lunch kunde vi såklart välja att äta ärtsoppa och pannkaka, det var ju ändå torsdag och vi var på Försvarsmakten 😊


65 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page